Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Seznam služeb obdobného charakteru
Jednotka: služba
Popis:
(nepovinné)
Bude hodnocena každá poskytnutá služba nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. nad zadavatelem požadovaný min. počet poskytnutí 3 služeb obdobného charakteru jako je předmět VZ, služby musí být provedeny v posledních 3 letech před zahájením ZŘ.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

10 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět