Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
IČO: 00020702
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 5 955 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 7 205 550,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.02.2024