Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MVE Fláje – modernizace soustrojí + vyvedení výkonu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je realizace nové MVE na odbočce z pravé spodní výpusti VD Fláje. MVE bude tvořit Peltonova turbína s asynchronním generátorem usazená na uklidňovací jímce s odpadním potrubím do vývaru vodního díla. Turbína o hltnosti 75 l/s bude osazena uvnitř hráze vodního díla ve výklenku pilířového bloku č.18.
Realizací vyvedení výkonu z plánované MVE na pravé spodní výpusti bude zajištěno další efektivní využití hydroenergetického potenciálu vodního díla.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovými dokumentacemi a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupisy prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.05.2024 09:00
Datum zahájení: 15.04.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: