Veřejná zakázka: MVE Fláje – modernizace soustrojí + vyvedení výkonu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 19165
Systémové číslo: P24V00000370
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.04.2024
Nabídku podat do: 27.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Fláje – modernizace soustrojí + vyvedení výkonu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je realizace nové MVE na odbočce z pravé spodní výpusti VD Fláje. MVE bude tvořit Peltonova turbína s asynchronním generátorem usazená na uklidňovací jímce s odpadním potrubím do vývaru vodního díla. Turbína o hltnosti 75 l/s bude osazena uvnitř hráze vodního díla ve výklenku pilířového bloku č.18.
Realizací vyvedení výkonu z plánované MVE na pravé spodní výpusti bude zajištěno další efektivní využití hydroenergetického potenciálu vodního díla.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovými dokumentacemi a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupisy prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 501 106 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků