Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronického systému spisové služby (dále jen „ESSL“) pro Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem (dále jen „PM“), provedení centrální instalace tohoto systému na infrastruktuře PM, jeho nasazení do provozu, integrace s okolními systémy, migrace dat (ze stávajícího systému spisové služby), dodání komplexní dokumentace, provedení školení, podpora tohoto provozu a další rozvoj ESSL, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce,
a v rozsahu vymezeném v příloze č. 3 zadávací dokumentace vzor Smlouvy o dodávce a provozu elektronického systému spisové služby včetně všech příloh (dále též „obchodní podmínky“) a dalších přílohách této zadávací dokumentace (dále též „ZD“). Vybraný dodavatel bude ESSL provozovat v prostředí infrastruktury zadavatele, které je blíže specifikováno v příloze č. 2 ZD Technický popis stávající infrastruktury.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: zakazky@pmo.cz
Ing. Barbora Pavlasová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.05.2024 10:00
Datum zahájení: 03.04.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):