Veřejná zakázka: Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 19027
Systémové číslo: P24V00000232
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014077
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 17.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronického systému spisové služby (dále jen „ESSL“) pro Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem (dále jen „PM“), provedení centrální instalace tohoto systému na infrastruktuře PM, jeho nasazení do provozu, integrace s okolními systémy, migrace dat (ze stávajícího systému spisové služby), dodání komplexní dokumentace, provedení školení, podpora tohoto provozu a další rozvoj ESSL, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce,
a v rozsahu vymezeném v příloze č. 3 zadávací dokumentace vzor Smlouvy o dodávce a provozu elektronického systému spisové služby včetně všech příloh (dále též „obchodní podmínky“) a dalších přílohách této zadávací dokumentace (dále též „ZD“). Vybraný dodavatel bude ESSL provozovat v prostředí infrastruktury zadavatele, které je blíže specifikováno v příloze č. 2 ZD Technický popis stávající infrastruktury.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy