Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
Odesílatel Barbora Pavlasová
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2024 14:28:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 4


Přílohy
- ČJ - PM-21415_2024_5504(1).pdf (443.09 KB)