Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
Odesílatel Barbora Pavlasová
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2024 13:36:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- ČJ - PM-18994_2024_5504(1).pdf (389.85 KB)
- SML ESSL_vysv. 1.docx (130.53 KB)