Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
Odesílatel Barbora Pavlasová
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2024 11:41:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- ČJ - PM-20755_2024_5504(1).pdf (420.80 KB)
- Příloha č. 1 obelisk-trusted-archive-integracni-prirucka (2.1.38).pdf (344.66 KB)