Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
Odesílatel Barbora Pavlasová
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2024 13:00:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.


Přílohy
- ČJ - PM-19912_2024_5504(1).pdf (567.16 KB)
- SML ESSL_P1a_Funkční_Požadavky_oprava.xlsx (37.26 KB)
- SML ESSL_vysv. 2.docx (130.03 KB)