Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sociálních zařízení v 1. až 6. nadzemním podlaží administrativní budovy zadavatele na adrese Mánesova 1453/75, 120 00, Praha 2.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy o dílo (dále jen „Návrh smlouvy“), především pak v jeho příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v příloze č. 2 – Soupis prací.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 20.05.2024 10:00
Datum zahájení: 12.04.2024 13:51
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: