Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 19143
Systémové číslo: P24V00000348
Evidenční číslo zadavatele: 2/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.04.2024
Nabídku podat do: 20.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sociálních zařízení v 1. až 6. nadzemním podlaží administrativní budovy zadavatele na adrese Mánesova 1453/75, 120 00, Praha 2.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy o dílo (dále jen „Návrh smlouvy“), především pak v jeho příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v příloze č. 2 – Soupis prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 992 468 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • IČO: 00027251
 • Poštovní adresa:
  Mánesova 1453/75
  12000 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512975

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy