Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI
Odesílatel Tomáš Buzek
Organizace odesílatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací [IČO: 00027251]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2024 12:37:10
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace II


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek II.pdf (306.87 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis prací.zip (146.66 KB)