Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Střekov, oprava IV. jezového pole
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci a jejíž součástí je i poskytnutí dodávek nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky (§ 9, odst. 1c) a odst. 2) zákona 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), a to postupem stanoveným pro otevřené řízení dle § 21, odst. 1a) zákona a zadávanou formou požadavků na výkon a funkci dle § 46 odst. 4 zákona.
Stávající konstrukce čtvrtého jezového pole je ve stavu provozuschopném, ale je nutná její celková oprava při zahrazení jezového pole, aby se neopakovaly náhlé havarijní případy z předešlých let. Oprava stavební části zahrnuje vyčištění, sanaci, doplnění a obnovení stavebních konstrukcí IV. pole, tj. zejména pilířů, dosedacího prahu a vývaru. Oprava technologické části se týká výměny nevyhovujících zeslabených částí ocelových konstrukcí, a to až po kompletní novou povrchovou úpravu. Oprava se bude týkat dolního a horního stavidla i zvedacích mechanismů, a to včetně pohonů, vedení, těsnění a ostatních součástí ocelových konstrukcí. Součástí prací jsou i souvisejí projektové, inženýrské a zeměměřičské služby.
Celé vodní dílo Střekov je kulturní památkou.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 21.4.2016 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin na lávce pro pěší přes VD Střekov.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
odbor veřejných zakázek a dotací
Kontakt: zakazky@pla.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01. 06. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 08. 04. 2016