Veřejná zakázka: VD Střekov, oprava IV. jezového pole

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6441
Systémové číslo: P16V00000398
Evidenční číslo zadavatele: 159150001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 632274
Počátek běhu lhůt: 08.04.2016
Nabídku podat do: 01.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Střekov, oprava IV. jezového pole
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci a jejíž součástí je i poskytnutí dodávek nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky (§ 9, odst. 1c) a odst. 2) zákona 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), a to postupem stanoveným pro otevřené řízení dle § 21, odst. 1a) zákona a zadávanou formou požadavků na výkon a funkci dle § 46 odst. 4 zákona.
Stávající konstrukce čtvrtého jezového pole je ve stavu provozuschopném, ale je nutná její celková oprava při zahrazení jezového pole, aby se neopakovaly náhlé havarijní případy z předešlých let. Oprava stavební části zahrnuje vyčištění, sanaci, doplnění a obnovení stavebních konstrukcí IV. pole, tj. zejména pilířů, dosedacího prahu a vývaru. Oprava technologické části se týká výměny nevyhovujících zeslabených částí ocelových konstrukcí, a to až po kompletní novou povrchovou úpravu. Oprava se bude týkat dolního a horního stavidla i zvedacích mechanismů, a to včetně pohonů, vedení, těsnění a ostatních součástí ocelových konstrukcí. Součástí prací jsou i souvisejí projektové, inženýrské a zeměměřičské služby.
Celé vodní dílo Střekov je kulturní památkou.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 21.4.2016 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin na lávce pro pěší přes VD Střekov.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 69 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
odbor veřejných zakázek a dotací

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky