Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je příprava vodního díla Vlachovice v údolí toku Vláry, tj. na území vyplývajícím z LAPV. Cílem je vypracování studie podrobného řešení, která bude z hlediska vlastní realizace upřesňovat technické řešení tohoto záměru (na základě podrobnějšího geodetického zaměření, IG – průzkumu, podrobné studie vodohospodářského řešení nádrže, matematického modelu navrhovaných objektů VD a dalších dílčích technických studií, posudků a odborných prací). Přípravné práce jsou realizovány v návaznosti na usnesení Vlády České republiky k přípravám realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody, č. 727, ze dne 24. srpna 2016.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dřevařská 11,
602 00
Brno
Kontakt: JUDr. Petr Foltýn
zakazky@pmo.cz
+420 541637255
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.06.2017 10:00
Datum zahájení: 02.05.2017 00:00