Veřejná zakázka: Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8641
Systémové číslo: P17V00000589
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.05.2017
Nabídku podat do: 27.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je příprava vodního díla Vlachovice v údolí toku Vláry, tj. na území vyplývajícím z LAPV. Cílem je vypracování studie podrobného řešení, která bude z hlediska vlastní realizace upřesňovat technické řešení tohoto záměru (na základě podrobnějšího geodetického zaměření, IG – průzkumu, podrobné studie vodohospodářského řešení nádrže, matematického modelu navrhovaných objektů VD a dalších dílčích technických studií, posudků a odborných prací). Přípravné práce jsou realizovány v návaznosti na usnesení Vlády České republiky k přípravám realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody, č. 727, ze dne 24. srpna 2016.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků