Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje odvoz a bezpečné odstranění komunálního a nebezpečného odpadu ze shromažďovacích míst (STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice), dále viz ZD. Součástí předmětu plnění je poskytnutí shromažďovacích prostředků (dále viz ZD).
Zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ust. § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Zadavatel uzavře smlouvu na každou část veřejné zakázky pouze s jedním dodavatelem. Termín plnění: 3 roky ode dne zveřejnění uzavřené smlouvy v Registru smluv.
Veřejná zakázka je rozdělena na části:
Část A: Komunální odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Rantířovská 93/20,586 05 Jihlava
Část B: Nebezpečný odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Rantířovská 93/20,586 05 Jihlava
Část C: Komunální odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Dolní 2102/2, 370 04 České Budějovice
Část D: Nebezpečný odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Dolní 2102/2, 370 04 České Budějovice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zadavatele – Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava, v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 9:00 hod.
Kontakt: Marcela Wolfová
E-mail: wolfova@svujihlava.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 21.07.2017 09:00
Datum zahájení: 01.06.2017 09:00