Veřejná zakázka: Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8840
Systémové číslo: P17V00000788
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-026440
Datum zahájení: 01.06.2017
Nabídku podat do: 21.07.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje odvoz a bezpečné odstranění komunálního a nebezpečného odpadu ze shromažďovacích míst (STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice), dále viz ZD. Součástí předmětu plnění je poskytnutí shromažďovacích prostředků (dále viz ZD).
Zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ust. § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Zadavatel uzavře smlouvu na každou část veřejné zakázky pouze s jedním dodavatelem. Termín plnění: 3 roky ode dne zveřejnění uzavřené smlouvy v Registru smluv.
Veřejná zakázka je rozdělena na části:
Část A: Komunální odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Rantířovská 93/20,586 05 Jihlava
Část B: Nebezpečný odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Rantířovská 93/20,586 05 Jihlava
Část C: Komunální odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Dolní 2102/2, 370 04 České Budějovice
Část D: Nebezpečný odpad - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Dolní 2102/2, 370 04 České Budějovice

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 760 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární ústav Jihlava
 • IČO: 13691554
 • Poštovní adresa:
  Rantířovská 93/20
  58601 Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 197660

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zadavatele – Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava, v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 9:00 hod.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy