Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
Odesílatel Marcela Wolfová
Organizace odesílatele Státní veterinární ústav Jihlava [IČO: 13691554]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2017 07:57:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2

Dobrý den,

zadavatel Vám tímto sděluje upřesnění zadávací dokumentace. Vinou administrativního pochybení nedošlo v předchozím Vysvětlení č. 1 k upřesnění lhůty pro otevírání obálek, která, v závislosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek do 21.7.2017 do 9:00 na všechny části veřejné zakázky A,B,C, a D (viz Vysvětlení č. 1), bude také změněna.
Nová lhůta pro otevírání obálek pro všechny části veřejné zakázky A,B,C a D je 21.7.2017.
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele - Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava, dne 21.7.2017. Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky budou otevírány postupně dle jednotlivých částí veřejné zakázky.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

S pozdravem,

Marcela Wolfová
Státní veterinární ústav Jihlava