Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění požadovaných plavebních hloubek v přístavu Praha – Smíchov a vjezdech do něj. V místě stavby se nachází 63 266 m3 sedimentu, přičemž objednatelem předpokládaný objem sedimentu, jež je možno odstranit, je reflektován požadavky na výkon a funkci dle bodu D.2 zadávací dokumentace. Dílo bude prováděno při běžných průtocích v korytě toku a bez snížení hladiny přístavu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Ing. Veronika Volfová,
+420 734 521 848
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.11.2018 10:00
Datum zahájení: 01.10.2018 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: