Veřejná zakázka: Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11632
Systémové číslo: P18V00001445
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-033576
Datum zahájení: 01.10.2018
Nabídku podat do: 11.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění požadovaných plavebních hloubek v přístavu Praha – Smíchov a vjezdech do něj. V místě stavby se nachází 63 266 m3 sedimentu, přičemž objednatelem předpokládaný objem sedimentu, jež je možno odstranit, je reflektován požadavky na výkon a funkci dle bodu D.2 zadávací dokumentace. Dílo bude prováděno při běžných průtocích v korytě toku a bez snížení hladiny přístavu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 180 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky