Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov
Odesílatel Veronika Volfová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2018 15:02:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 vč. přílohy

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 vč. přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.pdf (118.45 KB)
- Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 6_Příloha č. 3 Formulář nabídky.docx (62.93 KB)