Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov
Odesílatel Veronika Volfová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2018 11:18:53
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.pdf (118.62 KB)