Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov
Odesílatel Veronika Volfová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2018 15:47:06
Předmět Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Příloha vysvětlení č. 2.zip (35.83 MB)