Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky „Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520“ je realizace akce spočívající v zabezpečení kapacity koryta řeky Labe v intravilánu města Hradec Králové a oprava poškozených břehových opevnění. Součástí stavby je těžení nánosů ze břehů a dna na původní úroveň v celém šířkovém profilu (v lokalitě od jezu po soutok s Orlicí), provedení těžkého kamenného záhozu, oprava levobřežní kamenné dlažby, oprava břehového opevnění na soutoku s řekou Orlicí a kácení náletové vegetace s následnou náhradní výsadbou. Náhradní výsadba bude v převážné části realizována v lokalitě Jiráskovy sady. Přístup na staveniště je z přilehlých Jiráskových sadů velmi problematický, proto bude stavba obsluhována z vody – zařízení staveniště bude umístěno na náplavce na pravém břehu Labe ve vzdálenosti cca 1,3 km směrem po proudu.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 13.12.2018 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin u hlavní brány vstupu do Jiráskových sadů (u zimního stadionu v Hradci Králové – ČPP aréna).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 15.01.2019 10:00
Datum zahájení: 06.12.2018 08:27