Veřejná zakázka: Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11906
Systémové číslo: P18V00001719
Evidenční číslo zadavatele: 119150006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005769
Datum zahájení: 06.12.2018
Nabídku podat do: 15.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520“ je realizace akce spočívající v zabezpečení kapacity koryta řeky Labe v intravilánu města Hradec Králové a oprava poškozených břehových opevnění. Součástí stavby je těžení nánosů ze břehů a dna na původní úroveň v celém šířkovém profilu (v lokalitě od jezu po soutok s Orlicí), provedení těžkého kamenného záhozu, oprava levobřežní kamenné dlažby, oprava břehového opevnění na soutoku s řekou Orlicí a kácení náletové vegetace s následnou náhradní výsadbou. Náhradní výsadba bude v převážné části realizována v lokalitě Jiráskovy sady. Přístup na staveniště je z přilehlých Jiráskových sadů velmi problematický, proto bude stavba obsluhována z vody – zařízení staveniště bude umístěno na náplavce na pravém břehu Labe ve vzdálenosti cca 1,3 km směrem po proudu.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 13.12.2018 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin u hlavní brány vstupu do Jiráskových sadů (u zimního stadionu v Hradci Králové – ČPP aréna).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 732 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky