Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2018 14:28:06
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_2_labe_HK.pdf (226.10 KB)
- SOUPIS_PRACI_upraveny.xlsx (86.04 KB)
- Protokol o zkoušce.pdf (1.39 MB)