Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2018 08:27:54
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce „Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520 “, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html