Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2018 11:58:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_Labe_HK_1.pdf (221.25 KB)