Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech Krušných hor a v oblasti Českého lesa v letech 2019-2020, v celkovém plošném rozsahu cca 10.655 ha. Aplikován bude vápnitý dolomit se zvýšeným obsahem hořčíku (v kvalitě přesně specifikované zadavatelem v zadávací dokumentaci) v dávce 3t/ha. Aplikace bude provedena v letech 2019 a 2020, a to letecky (letouny i vrtulníky). Zadavatel požaduje provedení leteckých prací s veškerým pozemním zabezpečením (tj. včetně nákupu a dopravy vápnitého dolomitu, zajištění jeho skladování, zajištění vhodných polních letišť a uvedení všech použitých skladovacích a manipulačních ploch včetně příjezdových komunikací do původního stavu po ukončení leteckých prací).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11619.html
Kontakt: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11619.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.02.2019 10:00
Datum zahájení: 30.11.2018 13:45