Veřejná zakázka: Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11619
Systémové číslo: P18V00001432
Evidenční číslo zadavatele: 403209
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.11.2018
Nabídku podat do: 01.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech Krušných hor a v oblasti Českého lesa v letech 2019-2020, v celkovém plošném rozsahu cca 10.655 ha. Aplikován bude vápnitý dolomit se zvýšeným obsahem hořčíku (v kvalitě přesně specifikované zadavatelem v zadávací dokumentaci) v dávce 3t/ha. Aplikace bude provedena v letech 2019 a 2020, a to letecky (letouny i vrtulníky). Zadavatel požaduje provedení leteckých prací s veškerým pozemním zabezpečením (tj. včetně nákupu a dopravy vápnitého dolomitu, zajištění jeho skladování, zajištění vhodných polních letišť a uvedení všech použitých skladovacích a manipulačních ploch včetně příjezdových komunikací do původního stavu po ukončení leteckých prací).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 89 540 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11619.html

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy