Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2019 10:47:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Její úplně znění včetně odpovědi zasílám v příloze. V příloze zároveň najdete opravené verze příloh zadávací dokumentace, které budou zároveň nahrány do sekce "zadávací dokumentace".

V souvislosti s žádostí zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídek, která se nově stanovuje na 1.2.2019 10:00 hod.

S pozdravem
Mgr. Jiří Novák
Oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (318.79 KB)
- 06_ZD_Letecke vapneni_priloha 5_Formulář nabídky_oprava.docx (90.22 KB)
- Příloha č2 ZD_Navrh smlouvy o dilo 2_oprava.doc (183.00 KB)
- Příloha č2 ZD_Navrh smlouvy o dilo 2_Priloha c2 a c4_oprava.doc (45.50 KB)
- Příloha č2 ZD_Navrh smlouvy o dilo 2_Priloha c3b_plochove tabulky_oprava.xlsx (28.56 KB)
- Příloha č2 ZD_Navrh smlouvy o dilo 2_Priloha c3a_mapy_plocha12_d_oprava.jpg (280.75 KB)