Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
Odesílatel Tomáš Koliba
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2018 09:03:21
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Její úplně znění včetně odpovědi zasílám v příloze.

S pozdravem

Tomáš Koliba
Odbor pro veřejné zakázky


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_signed.pdf (189.59 KB)