Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2019 11:10:16
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě doručeného dotazu uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (461.90 KB)