Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2019 15:16:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Její úplně znění včetně odpovědi zasílám v příloze.

S pozdravem
Mgr. Jiří Novák
Oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 4.pdf (337.39 KB)