Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem VZ je realizace akce spočívající v rekonstrukci a zkapacitnění stávajícího bezpečnostního přelivu a vyrovnání koruny hráze na jednotnou niveletu. Původní BP bude odbourán a nahrazen kapacitnějším. BP bude tvořen železobetonovým prahem a bude opevněn pohozem. Odpad od BP bude zkapacitněn a stabilizován ŽB prahy a opevněn rovnaninou z lomového kamene. Součástí akce bude i dorovnání nivelety koruny hráze přebytečnou zeminou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.04.2019 10:00
Datum zahájení: 05.03.2019 12:35