Veřejná zakázka: MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12192
Systémové číslo: P19V00000237
Evidenční číslo zadavatele: 219170022
Datum zahájení: 05.03.2019
Nabídku podat do: 09.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je realizace akce spočívající v rekonstrukci a zkapacitnění stávajícího bezpečnostního přelivu a vyrovnání koruny hráze na jednotnou niveletu. Původní BP bude odbourán a nahrazen kapacitnějším. BP bude tvořen železobetonovým prahem a bude opevněn pohozem. Odpad od BP bude zkapacitněn a stabilizován ŽB prahy a opevněn rovnaninou z lomového kamene. Součástí akce bude i dorovnání nivelety koruny hráze přebytečnou zeminou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 954 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky