Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2019 15:03:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace týkající se změny předmětu plnění, konkrétně se jedná o vyjmutí činností spojených s kácením stromů z předmětu plnění.


Přílohy
- vysvetleni_dokumentace1_mvn_sber.pdf (223.06 KB)
- vv_uprav_bez_kaceni.xlsx (161.70 KB)
- SOD_upravena.docx (25.17 KB)