Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plněné této VZ je zajištění bezpečnostních služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace bezpečnostní služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky:
 chránit majetek a práva zadavatele, chránit životy, zdraví a práva zaměstnanců zadavatele a osob, které se budou v objektu zadavatele oprávněně vyskytovat,
 preventivně působit, včas odhalovat a zabraňovat mimořádným situacím (požár, havárie atd.),
 zabezpečit, aby požadavky zadavatele na udržení, zlepšení pracovního prostředí a klidu k práci, byly naplňovány ve vysoké kvalitě,
 vytvářet (zabezpečit) reprezentativní a profesionální první kontakt s návštěvníky a zaměstnanci v budovách Mze ve vysoké kvalitě.
Předmětem plnění je také dodávka technologie k připojení na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) uchazeče pro budovu na adrese Palánek 250/1, 682 01 Vyškov. Vybraný uchazeč bude pro zadavatele zajišťovat provoz PCO po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl neuveřejnit.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 17.12.2019 11:00
Datum zahájení: 22.11.2019 12:52