Veřejná zakázka: Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13341
Systémové číslo: P19V00001383
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-002197
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plněné této VZ je zajištění bezpečnostních služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace bezpečnostní služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky:
 chránit majetek a práva zadavatele, chránit životy, zdraví a práva zaměstnanců zadavatele a osob, které se budou v objektu zadavatele oprávněně vyskytovat,
 preventivně působit, včas odhalovat a zabraňovat mimořádným situacím (požár, havárie atd.),
 zabezpečit, aby požadavky zadavatele na udržení, zlepšení pracovního prostředí a klidu k práci, byly naplňovány ve vysoké kvalitě,
 vytvářet (zabezpečit) reprezentativní a profesionální první kontakt s návštěvníky a zaměstnanci v budovách Mze ve vysoké kvalitě.
Předmětem plnění je také dodávka technologie k připojení na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) uchazeče pro budovu na adrese Palánek 250/1, 682 01 Vyškov. Vybraný uchazeč bude pro zadavatele zajišťovat provoz PCO po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl neuveřejnit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor vnitřní správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky