Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2019 15:01:46
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel se rozhodl provést v souladu s § 99 ZZVZ změnu zadávacích podmínek. Její úplné znění zasílám v příloze. V příloze zároveň najdete v revizích opravenou verzi smlouvy, jejíž čistopis bude nahrán do sekce "zadávací dokumentace".

V souvislosti se změnou zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídek, která se nově stanovuje na 17.12.2019 11:00 hod.

S pozdravem
Mgr. Jiří Novák
Oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- Bezpečnostní služby_Změna ZD č. 1_sign.pdf (290.58 KB)
- 03_Příloha č. 1 ZD - Závazný text návrhu smlouvy_opraveno v revizích.docx (151.60 KB)