Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
Odesílatel Hynek Rozkovec
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2019 12:52:13
Předmět Výzva

Vážený dodavateli,

v souladu s § 53 ZZVZ Vás vyzýváme k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov.

S pozdravem,

Mgr. Hynek Rozkovec
Oddělení veřejných zakázek
Ministerstvo zemědělství


Přílohy
- 01_Výzva k podání nabídek - Zajištění bezpečnostních služeb - Brno Vyškov.pdf (316.96 KB)