Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2019 12:48:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Její úplné znění včetně odpovědi zasílám v příloze.

S pozdravem
Mgr. Jiří Novák
Oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (296.92 KB)