Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007019
Tento článek definuje technické podmínky dodávky pro komponent pro Státní veterinární ústav Jihlava v rámci zmíněného projektu. Projekt je financován z výzvy IROP 10 – Kybernetická bezpečnost a součástí zadávací dokumentace jsou také obecné podmínky výzvy, které zadavatel není schopen splnit bez součinnosti s účastníkem. Viz:
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost
Projekt (zakázka) bude částečně hrazen z vlastních zdrojů zadavatele.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace a její přílohy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 03045315, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, kontaktní osoba Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, email: verejnezakazky@sklegal.cz, tel: +420 732 837 223
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.08.2020 10:00
Datum zahájení: 25.06.2020 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: