Veřejná zakázka: „Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14305
Systémové číslo: P20V00000753
Evidenční číslo zadavatele: V 00450
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-021950
Datum zahájení: 25.06.2020
Nabídku podat do: 03.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007019
Tento článek definuje technické podmínky dodávky pro komponent pro Státní veterinární ústav Jihlava v rámci zmíněného projektu. Projekt je financován z výzvy IROP 10 – Kybernetická bezpečnost a součástí zadávací dokumentace jsou také obecné podmínky výzvy, které zadavatel není schopen splnit bez součinnosti s účastníkem. Viz:
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost
Projekt (zakázka) bude částečně hrazen z vlastních zdrojů zadavatele.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace a její přílohy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární ústav Jihlava
 • IČO: 13691554
 • Poštovní adresa:
  Rantířovská 93/20
  58601 Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 197660

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky