Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je odkrytí krytého profilu přivaděče průmyslové vody (PPV) v intravilánu města Chomutova poblíž ulice Zahradní (ř. km PPV 1,072 až 1,255). Stavba se skládá z přivaděče a obslužné cesty, která vznikne upravením pravobřežního terénu a bude zpevněna štěrkem. Krytý profil přivaděče je čtvercového průřezu, stropní železobetonové prefabrikátové panely budou odstraněny. Pro vybourání stropní konstrukce bude plocha nad krytým profilem vykácena, přebytečná zemina odtěžena a terén upraven a vysvahován.
Součástí stavby je osazení nové lávky pro pěší a cyklisty v místě před vtokem do zakrytého profilu.
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.08.2022 09:00
Datum zahájení: 19.07.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: