Veřejná zakázka: PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17137
Systémové číslo: P22V00000761
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2022
Nabídku podat do: 16.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odkrytí krytého profilu přivaděče průmyslové vody (PPV) v intravilánu města Chomutova poblíž ulice Zahradní (ř. km PPV 1,072 až 1,255). Stavba se skládá z přivaděče a obslužné cesty, která vznikne upravením pravobřežního terénu a bude zpevněna štěrkem. Krytý profil přivaděče je čtvercového průřezu, stropní železobetonové prefabrikátové panely budou odstraněny. Pro vybourání stropní konstrukce bude plocha nad krytým profilem vykácena, přebytečná zemina odtěžena a terén upraven a vysvahován.
Součástí stavby je osazení nové lávky pro pěší a cyklisty v místě před vtokem do zakrytého profilu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 619 425 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky