Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2022 07:34:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V původní zadávací dokumentaci, ve složce Projektová dokumentace a Soupis prací nebyl bohužel uložen Soupis prací. Tímto doplňujeme Soupis prací jako samostatnou složku do zadávací dokumentace a také jako přílohu této zprávy.

Zadávací dokumentace se nijak nemění.

Děkujeme za pochopení.


Přílohy
- Soupis prací.zip (723.19 KB)