Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 09:51:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (347.58 KB)